Strefy czystego transportu w Polsce

SCT – STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa oraz coraz większymi wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, samorządy podejmują śmiałe inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia w polskich metropoliach. Jedną z najważniejszych takich inicjatyw są Strefy Czystego Transportu (SCT). Ich celem nie jest jedynie ochrona środowiska, lecz również poprawa zdrowia mieszkańców oraz promowanie środków transportu przyjaznych dla natury.

Czym są strefy czystego transportu?
Pomysł na utworzenie tego typu obszarów nie jest nowy. Pierwsza taka strefa powstała już w 1996 roku w Sztokholmie.

SCT są rozwiązaniem, które ma na celu zmniejszenie emisji substancji szkodliwych w miastach poprzez ograniczenie dostępu dla określonych rodzajów pojazdów.
Strefy Czystego Transportu (SCT) to wyznaczone obszary, gdzie zasady wjazdu są bardzo rygorystyczne.

Ich wprowadzenie tak aby nie tylko poprawić czystość powietrza, ale także chronić zdrowie mieszkańców jednocześnie promując bardziej zrównoważone formy transportu. Obszary te są szczególnie regulowane, a wjazd do nich uzależniony jest od spełnienia określonych standardów dotyczących emisji spalin, zazwyczaj opartych na datach produkcji pojazdu i normach Euro.

Plany powstawania SCT w Polsce i UE

Obecnie, jak podaje raport kampanii Clean Cities, w Europie funkcjonuje ponad 320 Stref Czystego Transportu, z których połowa znajduje się we Włoszech, a jedna czwarta w Niemczech. Prognozy sugerują jednak, że do 2025 roku liczba SCT w Europie wzrośnie do 507, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z danymi z czerwca 2022 roku – aż o 58%. Ten wzrost jest głównie efektem wprowadzenia nowych przepisów krajowych we Francji, Hiszpanii i Polsce, które wspierają tworzenie takich stref. W Europie Środkowej i Wschodniej koncepcja stref czystego transportu to nowość.

W Polsce decyzję o ich wprowadzeniu już podjął np. Kraków czy Warszawa, uruchamiając strefy od 1 lipca 2024 roku. Stopniowo zmiany te mają być również wprowadzone w takich miastach jak Katowice, Poznań, Wrocław, Rzeszów jednak na dzień dzisiejszy prowadzone są w nich konsultacje społeczne.

Skąd pomysł na Strefy Czystego Transportu w Polsce?
W Polsce podobne rozwiązanie pojawiło się na krótko w 2019 roku na krakowskim Kazimierzu, jednak z powodu protestów lokalnych przedsiębiorców działało tylko przez trzy miesiące. Jednakże, w 2021 roku, wprowadzono nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zakłada wprowadzenie Stref Czystego Transportu w Polsce. Ustawa o elektromobilności przewiduje jednak wyłączenia.

Jakie samochody mogą wjechać do Strefy Czystego Transportu

Do Strefy Czystego Transportu mogą wjechać auta, które spełniają odpowiednie normy emisji spalin. Emitują niski poziom zanieczyszczeń jak tlenki azotu, cząstki stałe czy dwutlenek węgla!

Wyłączenia
Zapisy o Strefie Czystego Transportu nie dotyczą samochodów, które są:
• elektryczne;
• napędzane wodorem;
• napędzane gazem ziemnym (CNG lub LNG);
• wyłączone na podstawie uchwały Rady Gminy:
– motocykle,
– pojazdy historyczne,
– pojazdy specjalne, np. food-trucki, samochody kempingowe, karawany pogrzebowe czy pojazdy zarejestrowane jako „pogotowie techniczne/warsztat”,
– pojazdy zarejestrowane najpóźniej przed 1 marca 2023 r., których właścicielami są osoby, które najpóźniej w dniu 1 stycznia 2023 r. ukończyły co najmniej 70 lat, prowadzone w trakcie wjazdu i poruszania się w SCT wyłącznie przez tych właścicieli;

Modele Nissana spełniające wymogi na potrzeby SCT

Po SCP mogą poruszać się te modele aut, które spełniają odpowiednie normy EURO powiązane z datą produkcji pojazdu!

Obecnie w naszej gamie pojazdów marki NISSAN są aż 3 Modele całkowicie Zero emisyjne ( auta w pełni elektryczne)
– NISSAN LEAF
– NISSAN ARIYA
– NISSAN TOWNSTAR

Poza samochodami elektrycznymi dysponujemy w ramach naszej oferty dodatkowo 3 modelami aut z napędem hybrydowym:
– NISSAN JUKE
– NISSAN QASHQAI
– NISSAN X-TRAIL.

Za nie przestrzeganie zakazu wjazdu do SCT w stosunku do kierowców poruszającymi się autami nie spełniającymi wymogów są stosowane upomnienia. W dalszej kolejności będą oni podlegali karze grzywny do 500zł.